ED330E – Participación no procedemento de distribución de mascarillas Xunta de Galicia.

Prazo de presentación: ABERTO

14/11/2020 – 26/11/2020

O prazo para presentar as solicitudes será de diez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Mas información

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330E