ADMISION INFANTIL – PRIMARIA- ESO 22-23

  1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.
    O prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos se iniciará o día 1 de marzo de 2022 e rematará o día 21 do mesmo mes.
PRAZOS NO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2022/2023
Presentación en prazo ordinario de solicitudes de admisión (alumnado que cambie de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores nun centro non adscrito)Do 1 ó 21 de marzo