PROCESO ADMISIÓN ALUMNADO 21-22

PROCESO ADMISION INFANTIL – PRIMARIA- ESO 21-22

ANEXO II SOLICITUD
Decreto 214/2012, 13 de diciembre por el que se regula la admisión de alumnado
Orden del 12 marzo 2013 por el que se regula la admisión de alumnado

  1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.
    O prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos se iniciará o día 1 de marzo de 2021 e rematará o día 22 do mesmo mes.
PRAZOS NO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2021/2022
Presentación en prazo ordinario de solicitudes de admisión (alumnado que cambie de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores nun centro non adscrito)Do 1 ó 22 de marzo