ADMISIÓN 2020-21

ADMISIÓN CICLOS CURSO 20-21

ADMISION INFANTIL – PRIMARIA- ESO 20-21

Restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21.

O Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de marzo, declarou o estado de alarma en todo o territorio nacional co fin de facer fronte á situación de emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19.

  1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.
    Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o
    día 18 do mesmo mes.
NOVOS PRAZOS NO PROCESO DE ADMISIÓN E MATRICULACIÓN PARA O CURSO 2020/2021
Presentación en prazo ordinario de solicitudes de admisión (alumnado que cambie de centro para seguir cursando a mesma ensinanza ou para estudos superiores nun centro non adscrito)Do 11 ó 18 de maio
Presentación documentación acreditativa dos criterios de baremoAta o 26 de maio
Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidasAntes do 9 de xuño
Reclamacións (realizarase ante o Consello Escolar nos centros públicos, e ante o titular nos centros privados concertados)Prazo máximo de 3 días hábiles a partir do día seguite á súa publicación
Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidasAta o 26 de xuño
Formalización da matrícula en Educación Infantil e PrimariaDo 1 ó 10 de xullo
Formalización da matrícula en ESO e bacharelatoDo 1 ó 10 de xullo
Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelatoDo 1 ó 10 de setembro