«

»

feb 25 2019

Imprimir este Entrada

Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020

Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2019/2020

Normativa de aplicación
  •  DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 Fechas

Admisión (do 1 ao 20 de marzo de 2019)

Anexo II: Formulario de Admision

Sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates

Enlace permanente a este artículo: http://gecastrosanmiguel.com/blog1/?p=3916